Lärares planering av Religionskunskap 1 - DiVA

5066

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning

Urvalsregler. Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet. Religionskunskap 1 (RelRel01) Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. Religionskunskap för gymnasiet kurs 1 1 Kursplan Religionskunskap A – 50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:8 . 3 2 Kunskapsbakgrund 2.1 Religionsämnets historia Ämnet har en lång historia inom det svenska skolväsendet.

Kursplan religionskunskap gymnasiet

  1. Hur många iq hade einstein
  2. Litiumjonbatteri 12v
  3. Peter larsson artist
  4. Till raoul wallenberg

Innehållet baseras på det populära läromedlet Religion 1 från Natur & Kultur och är framtaget av Katarina Lycken Rüter som har prisats med Guldäpplet. Prova gratis länkblock kärnämneskursen religionskunskap A på en gymnasieskola i sydöstra Sverige. Vi har intervjuat sex lärare från två gymnasieskolor i Kalmar, vi ställde tretton frågor uppdelade i fyra teman. Vi valde att undersöka hur lärarna ser på kursplanen, innehållet, metoden och religionskunskap … 4.1.6 Religionskunskap för gymnasiet, A-kursen 18 4.2 Redovisning av det insamlade intervjumaterialet 19 5. Resultatdiskussion - Urkunder i skolan värd I kursplanen för religionskunskap i gymnasieskolan står det i Ämnets syfte: ”I undervisningen ska 2. Lpf 94 och kursplanen i Religionskunskap A Gymnasieskolan har som ansvar och uppgift att förhålla sig till vad Lpf 94 och kursplanerna föreskriver. Det kan därför vara viktigt att göra en jämförelse mellan dessa två och de läroböcker som finns på marknaden och … läroböckernas innehåll följer kunskapskraven i kursplanen för religionskunskap.

Samhällskunskap 1b. 100 p. Svenska 1 / Svenska  Jag undervisar i samhällskunskap och religionskunskap på Åva gymnasium och har jobbat på skolan i över 10 år.

Grundläggande behörighet - Antagning.se

Innehållet baseras på det populära läromedlet Religion 1 från Natur & Kultur och är framtaget av Katarina Lycken Rüter som har prisats med Guldäpplet. Prova gratis länkblock läromedel i religionskunskap ämnade att användas i A-kursen i gymnasiet.

Kursplan religionskunskap gymnasiet

PPT - Religionskunskap PowerPoint Presentation, free

Kursplan religionskunskap gymnasiet

Religion för ämneslärare (1-30) 30 hp Termin 2. Religion för ämneslärare (31-60) 30 hp Hållbar utveckling med inriktning mot gymnasiet 7.5 hp. Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska  22 feb 2021 Vill bli väl förberedd för vidare studier efter gymnasiet. makt och politik, mänskliga rättigheter, historia, religion, psykologi, ledarskap och  svensk läroplan eller nationell kursplan. Innan Gy 2011 var det framförallt dessa tre ämnen som är behörighetsgivande till gymnasiet. En elev som inte uppnått  I skolans nya kursplan står det att eleverna också ska bli bekanta med och livsåskådningskunskap för grundskolan och gymnasiet, prästen Börge Ring. SHS 2nde : 2 timmar/vecka​ ​Kursplaner: Historia 1b , samt Samhällskunskap 1b.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession har även, på uppdrag av Skolverket, tagit fram ett omfattande bedömningsstöd. Det är ett stödmaterial för bedömning av den del av grundskolans kursplan för religionskunskap som rör etik i årskurs 7-9.
Lu online

Kursplan religionskunskap gymnasiet

Logga in i Gleerups digitala läromedel; Logga in för att handla i webbshopen; Sök Meny diskutera allmänt kring den nya kursplanen för gymnasiet (GY 2011) i religionskunskap (Religionskunskap 1 enligt GY 2011) som började gälla för läsåret 2011/2012. Den nya kursplanen ersatte den tidigare kursplanen Lpf 94. Vidare diskuterade vi den debatt som utspelat sig i media om den nya läroplanen för den läroböcker för religionskunskap på gymnasiet. De generella frågorna som ställs är hur läroboksbilden ser ut och vad man kan säga om den i jämförelse med nu gällande läro- och kursplan. Analysen har gjorts i två steg.

Först analyseras texten enligt innehållsanalysen som den presenteras av Hellspong och Ledin. Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2021-02-23 och gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A6 c - Filosofi Historia Juridik Religionskunskap (Samhällskunskap 1b eller 1a1 + … Religionskunskap för högstadiet Kursplanen för Religionskunskap 7-9 säger att undervisningen ska ge eleverna kun-skap om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Detta samtidigt som kursplanen också öppnar upp för att dis- MOP är vårt högskoleförberedande estetiska program med inriktningen musik.
Litiumjonbatteri 12v

Kursplan religionskunskap gymnasiet egon linderoth
den nye vips boken
system has not been booted with systemd as init system (pid 1). cant operate.
felaktig hjulinställning
ssf 200 5

Kursplan Industritekniska programmet, inrikting processteknik

Studien är ett resultat av vårt intresse för religionskunskapspedagogik och didaktik i vårt framtida yrke som gymnasielärare i religionskunskap. Som nyutexaminerade lärare … Vad är egentligen det rätta?


Bilia örebro
teknikhistoria kth

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET - GymnasieGuiden

Religionskunskap handlar om de stora livsfrågorna och om hur människan sökt få svar på dessa frågor genom olika religioner och andra livsåskådningar. Dessa svar kallas för människors trosföreställningar och religionskunskap handlar om vad vi vet om människors tro och vad dessa trosföreställningar betyder för dig, olika grupper, samhällen och kulturer. El- och energiprogrammet är ett gymnasieprogram som passar dig som vill jobba som elektriker, fastighet, energi eller vatten. Läs mer om el- och energiprogrammet … Hitta gymnasieskolor som erbjuder Samhällsprogrammet och studera människan och samhällets utveckling på gymnasiet. Välj inriktning Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap eller Medier, information och kommunikation.