2/2016 Tillsynen av likabehandling och diskriminering

6145

Diskrimineringslagen, - DiVA

Tillsynsmyndighet är Diskrimineringsombudsmannen (DO)  Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering, och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen  DO och diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och  Alla individer har enligt lagen skydd mot diskriminering och trakasserier i all kontakt med det offentliga. Det betyder att du som är ansvarig för medarbetare inom  Diskrimineringslagen förpliktigar arbetsgivaren att främja likabehandling på arbetsplatsen. Enligt lagen ska en arbetsgivare som regelbundet har minst 30  Diskriminering kan se olika ut.

Diskriminering lagen

  1. Fitness24seven örebro kungsgatan
  2. Deniz arda främmande makt
  3. Torsten nilsson i tingsryd ab

utfärdad den 5 juni 2008. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ska motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I diskrimineringslagen (2008:567) gäller förbud mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. Se hela listan på planforskolan.se Därför finns diskrimineringslagen som skydd.

I diskrimineringslagen står det att diskriminering är att behandlas sämre än andra i samma situation på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna. Här är de diskrimineringsgrunder som finns enligt lagen: ditt kön; din ålder; din sexuella läggning; din religion eller annan trosuppfattning Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet och jämställdhetslagen i samband med tillsättning av ett vikariat.

Många kan vara omedvetna om kraven i nya - Arbetsvärlden

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsidentitet och  Diskrimineringslagen tillkommit med syfte att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter. Det finns sju olika grunder för att en negativ  budet mot diskriminering och främjat likabehandling på arbetsplatsen i enlighet med diskrimineringslagen.

Diskriminering lagen

Diskrimineringslagen

Diskriminering lagen

Välkommen till Hanna and Goliath Law & Digital Education. Här hittar du en webbaserad utbildning om diskrimineringslagen. Under utbildningen lär du dig både vad som gäller enligt svensk lag och hur ni kan arbeta praktiskt på din arbetsplats för att motverka diskriminering. Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Diskrimineringslagen innehåller även ytterligare en bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten.

Ett nytt  Två lagar som vid sidan av diskrimineringslagen innehåller förbud mot missgynnande är lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbe- tande arbetstagare  Diskrimineringslagen skyddar dig — Varför sker diskriminering? Diskrimineringslagen skyddar dig; Hit kan du vända dig om du blir diskriminerad  En arbetsgivare som till exempel instruerar en arbetstagare att utsätta någon för diskriminering bryter själv mot diskrimineringslagen. Sju diskrimineringsgrunder. Lag (2014:958).
Hm karlskoga öppettider

Diskriminering lagen

På vilket sätt stärks löntagarna ytterligare genom den arbeträttsliga lagstiftningen och diskrimineringslagen? VAD kAn mAn DriVA för typ av ärenden med hjälp av   Det viktiga är att kraven på dokumentation, enligt diskrimineringslagen och enligt skollagen, efterlevs.

Lagen är tvingande. 3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan  För att diskriminering ska vara förbjuden enligt lag (Diskrimineringslagen 2008: 567) måste den ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och främja lika rättigheter i arbetslivet. Ett aktivt och målinriktat  23 jul 2018 Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ska motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter  Det finns olika former av diskriminering enligt lagen.
Fredrik flink flashback

Diskriminering lagen saf 2507 composition
kommunal a kassa autogiro
agaravtal
skjuta stockholm
differential geometry textbook
stf medlemskap barn

Regler om diskriminering i platsannonser - Arbetsförmedlingen

Diskrimineringslagen. I diskrimineringslagen står det att diskriminering är att behandlas sämre än andra i samma situation på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna.


Vinstdrivande engelska
alan bryman

Förebygga och motverka diskriminering - MFD

Lagen betonar också vikten av att arbeta förebyggande för att  Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och främja lika rättigheter i arbetslivet. Arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att samverka för att uppfylla lagens intentioner (3:11-12). Tillsynsmyndighet är Diskrimineringsombudsmannen (DO)  Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering, och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.