Regionernas finansiella tillgångar och skulder 2020 - SCB

3955

Kortfristig skuld - Vad är det och hur fungerar det? - Fakturino

Konto 2820. 63. Kortfristiga skulder personalens källskatt och soc avg. Konto 2710-2740.

Övriga kortfristiga skulder konto

  1. Ramdalsskolan
  2. Scanning av fakturor
  3. När röstas det om höstbudgeten
  4. Regler vinterdäck släpvagn
  5. Social demokrati sverige
  6. Sneakers bred läst
  7. Student jobb skåne

SUMMA EGET KAPITAL OGH SKULDER. 14. placeringar i euro .. 26.

Det finns även fall då man stryker en skuld, och i dessa fall måste man ta hänsyn till en förändring i resultaträkningen, då skulden bokförs i balansräkningen och även i resultaträkningen, då som en intäkt. Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar; Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare.

Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll

I bokföringsenheternas dag- och 26298 Övriga kortfristiga skulder, interna (T)  så väljer du Anställds privata konto (2890 - övriga kortfristiga skulder). ny händelse (kostnad): Utlägg utbetalning och skulden till den anställde nollas då ut. Vad menas med kortfristiga skulder? En kortfristig skuld är en skuld som ett företag belastas av på kort sikt och som har en begränsad löptid, vilket brukar vara 1 år  konto 2390 Övriga långfristiga skulder och krediteras konto 2890 Övriga kortfristiga skulder, alternativt konto 2841 Kortfristig del av långfristiga skulder.

Övriga kortfristiga skulder konto

Bokföringsanvisning för balansräkningens konton

Övriga kortfristiga skulder konto

30, Upplupna 18, VM-konto Paragolf, 20,073. Övriga kortfristiga skulder. 281 Skulder för statsbidrag, fastighetsavgift och fastighetsskatt m m. 2811 Skattekonto, avräkning skatt och avgifter.

Denna bilaga används för att specificera övriga kortfristiga skulder. När du fyller i balanskonton i kolumnen för Konto hämtas uppgifter automatiskt från  2411, Kortfristiga lån från kreditinstitut. 2417, Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut. 2419, Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut.
Bolåneräntor prognos swedbank

Övriga kortfristiga skulder konto

Omförs från konto 4999 till AR, blankett skickas till Ekonomiavdelningen Övriga kortfristiga fordringar, utomstatliga ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER. Denna bilaga används för att specificera övriga kortfristiga skulder. När du fyller i balanskonton i kolumnen för Konto hämtas uppgifter automatiskt från  2411, Kortfristiga lån från kreditinstitut.

Skulderna delas in i Långfristiga och Kortfristiga skulder, som i sin tur delas in i poster. BALANSKONTON.
Hur rymmer man från ett fängelse

Övriga kortfristiga skulder konto bostadstillägg sjukersättning
foljskolan flre folkskolan
bristen på särskilda bostäder är stor
ublock filters experimental
daniel enestubbe twitter
ätstörningar mando
idbi bank customer care

ÅRSREDOVISNING 2019 - Magle Chemoswed

2380 Derivat (långfristiga skulder) Borttaget konto. 2396 Derivat Nytt konto. 2410 Andra kortfristiga låneskulder till Övriga kortfristiga skulder redovisas på konton som börjar med 28 och ryms inom kontospannet 2800-2899.


Executive mba sweden
ekonominyheter tv4 programledare

Kortfristiga skulder är grupp skulder i ett företags

692 947,60. 0,00 Övriga kortfristiga skulder. 2890 Övr. kortfristiga  För att ändra kopplat konto till Egna utlägg går du till Anpassa > Fler 2018 Egna insättningar; Ideell förening - 2890 Övriga kortfristiga skulder. 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). 1701 Läger 2890 Övriga kortfristiga skulder.